Blog

2019-01-14 08:17
    З циклу “Казки Семашків” - Частина 7. Звідки взялось 100 тисяч польських жертв польсько-українського конфлікту? Це продовження циклічної презентації фальсифікацій і маніпуляцій. Раніше опубліковані частини читачі можуть знайти тут:  Частина...
2018-08-08 16:16
Ніби не наша тема, ніби не пов’язана з польсько-українськими стосунками, але так тільки здається... Насправді все, що стосується Москви, надзвичайно важливе в наших польсько-українських справах. Москва завжди впливала на дії наших еліт, наших політиків і наших народів. Впливала... і далі...
2018-08-06 22:32
  Temat jakby nie nasz, jakby nie związany z polsko-ukraińskimi stosunkami, ale tylko pozornie… Tak naprawdę wszystko, co dotyczy Moskwy, jest w naszych polsko-ukraińskich sprawach niezwykle istotne. Moskwa zawsze wywierała wpływ na działanie naszych elit, naszych polityków i naszych...
2018-07-18 17:24
Щорічний приступ загальнонаціоналного психозу під назвою “11 липня — забутий геноцид” і цього разу пройшов типово.  Як щороку згадували “забуті злочини”, як щороку звинувачували українців у найважчих злочинах.  Як щороку злочини ділили на славетні польські “превентивно-відплатні акції” і...
2018-07-17 19:08
Coroczny atak ogólnonarodowej psychozy w Polsce, znany pod nazwą „11 lipca - zapomniane ludobójstwo”, i tym razem miał typowy przebieg. Jak każdego roku przypominano o „zapomnianych zbrodniach”, jak każdego roku oskarżano Ukraińców o najcięższe zbrodnie. Jak każdego roku dzielono zbrodnie na...
2018-07-01 20:49
Опрацьована Гжегожем Мотикою і Марком Вєжбицьким анонімна розповідь польського поліціянта  була записана в березні 1944, а опублікована під кінець минулого тисячоліття. Тоді в Польщі  був більший попит на поєднання, а менший на “людобуйство”. І напевно саме цьому попиту  ми...
2018-05-27 08:56
  Ewa i Władysław Siemaszkowie to autorzy książki, która dla środowisk szowinistyczno-kresowych stała się „biblią”. Każda próba weryfikacji zawartych w tej książce tez postrzegana jest przez te środowiska jak zbrodnia. Gdyby chodziło tylko o jakieś wąskie grono fanatyków, można by...
2018-05-20 14:08
Єва і Владислав Семашко – автори книги, яка для шовіністично-кресових кіл стала біблією. Якій потрібно вірити і довіряти так само, як вірить і довіряє святому письму зразковий християнин. Якби йшлося про якесь вузьке коло фанатиків, можна було б легковажити і оминати цю тему, але на Семашків...
2018-03-05 06:22
Історична політика - вміле поєднання пам'яті і забуття.   Анна-Марія Андерс – держсекретар в Канцелярії Голови Ради Міністрів РП, уповноважена Уряду по міжнародному діалогу, донька генерала Владислава Андерса та Ірени Яросевич, колись висловилась про т.зв. «людобуйство»: В сучасній...
2018-03-04 08:21
                                                   Polityka historyczna - umiejętne połączenie pamięci z niepamięcią.   Anna Maria Anders – sekretarz stanu w...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Donieś Prawdę do Polaków" 

 

Szanowni czytelnicy, startujemy z akcją
"Donieś Prawdę do Polaków" 


- szczegóły po kliknięciu na ikonę

 

Najświeższe bajki, mity,

 manipulacje i fałszerstwa

 tzw."kresowych" środowisk 

 

==============================

Nasz profil You Tube

 

=============================

Nasz profil facebook

Pytania i odpowiedzi

Kim są autorzy tekstów?